Trang Chủ »

Cao Bằng

Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 25/01/2021

Việc di tích nơi thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc ở Pò Đoi và Khu Lưu niệm Kim Đồng được công nhận là di tích quốc gia có ý nghĩa đặc biệt, đây không chỉ là di sản của riêng Cao Bằng mà còn là di sản của quốc gia. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào đối với các thế hệ đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Quần thể Khu Di tích lịch sử AHLS Kim Đồng

Quần thể Khu Di tích lịch sử AHLS Kim Đồng 25/01/2021

Khu di tích mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - Người đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay) nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó