DANH SÁCH ĐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG HIỆN NAY

 

TT

Tỉnh, thành

Số đơn vị

Tên đơn vị thanh niên xung phong

1

Trung ương Đoàn

(BCH, 01Cty và 02 Tổng đội)

4

Ban chỉ huy LL TNXP Trung ương

Công ty TNXP Trường Sơn

Tổng đội TNXP Vạn Xuân

Tổng đội TNXP 26/3

2

Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh

(gồm BCH, 01 Công ty TNHH, 03 Công ty cổ phần, 01 Trung tâm ĐT&PT, 02 TT Giáo dục, 03 Trường Giáo dục)

10

Ban chỉ huy Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh

Cty TNHH 1 thành viên DVCI TNXP

Cty CP phát triển Nông nghiệp TNXP

Cty CP cao su TP Hồ Chí Minh

Cơ sở xã hội Nhị Xuân

Trường GDĐT và GQVL số 1

Trường GDĐT và GQVL số 2

Trường GDĐT và GQVL số 3

Trung tâm GD thường xuyên TNXP

Trung tâm Đầu tư phát triển TNXP

3

Lực lượng TNXP Nghệ An

(gồm BCH, 09 Tổng đội TNXP - XDKT và 01 Trung tâm Lao động xã hội)

11

Ban chỉ huy Lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An

Tổng đội TNXP 1 - XDKT

Tổng đội TNXP 2 - XDKT

Tổng đội TNXP 3 - XDKT

Tổng đội TNXP 5 - XDKT

Tổng đội TNXP 6 - XDKT

Tổng đội TNXP 8 - XDKT

Tổng đội TNXP 9 - XDKT

Tổng đội TNXP 10 - XDKT

Tổng đội TNXP - XDKT Quỳnh Lưu

Trung tâm GDDN & GQVL Phúc Sơn

4

Hà Nội

1

Tổng đội TNXP Hà Nội

5

Hải Phòng

2

Tổng đội TNXP 13/5 Hải Phòng

Tổng đội TNXP Hải Phòng

6

Hà Tĩnh

(02 tổng đội và 01 trung tâm)

3

 Tổng đội TNXP XDKT Phúc Trạch.

 Tổng đội XDKT TNXP Tây Sơn.

 T.tâm hướng nghiệp và phát triển thủy sản TNXP Hà Tĩnh

7

Hà Giang

1

Tổng đội TNXP Hà Giang

8

Tuyên Quang

1

Tổng đội TNXP Tuyên Quang

9

Cao Bằng

1

Tổng đội TNXP Cao Bằng

10

Sơn La

1

Tổng đội TNXP Sơn La

11

Quảng Ninh

1

Công ty TNXP Đông Bắc

12

Thanh Hóa

1

Tổng đội TNXP Thanh Hóa

13

Quảng Bình

1

Tổng đội TNXP Quảng Bình

14

Quảng Trị

1

Tổng đội TNXP Quảng Trị

15

Quảng Nam

2

Tổng đội TNXP Quảng Nam

Cty CP TNXP Quảng Nam

16

Đà Nẵng

2

Cty CP ĐT &XD TNXP Đà Nẵng

Cty XD & PVVL TNXP Đà Nẵng

17

Quảng Ngãi

1

Cty TNXP xây dựng nông thôn & Miền Núi

18

Ninh Thuận

1

Tổng đội TNXP Ninh Thuận

19

Gia Lai

1

Cty XDKT TNXP Gia Lai

20

Kon Tum

1

Tổng đội TNXP Kon Tum

21

Đăk Lăk

1

Cty TNHH TNXP Đăk Lăk

22

Bình Dương

1

Đội TNXP Bình Dương

23

Tây Ninh

1

Cty TNHH MTV TNXP Tây Ninh

 

 

50 đơn vị