Ngày 30/12/2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kế hoạch số 257-KH/TWĐTN-TNXP về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020)

 

Ban TNXP