Trang Chủ »

Gương TNXP thời kỳ chống Mỹ

Đẹp mãi những cô gái mở đường

Đẹp mãi những cô gái mở đường 06/11/2017

Những cô gái giao thông ngày đêm bám cầu, bám đường, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo giao thông trong mọi hoàn cảnh, dù mưa bom bão đạn, làm rạng danh thời hoa đỏ...

NGƯỜI CON GÁI QUÊ HƯƠNG "TRUNG DŨNG, KIÊN CƯỜNG TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC"

NGƯỜI CON GÁI QUÊ HƯƠNG "TRUNG DŨNG, KIÊN CƯỜNG TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC" 06/11/2017

Chị xứng đáng là người con của quê hương Long An "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc", một tấm gương tận tụy hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

SÁNG MÃI TÊN ANH LIỆT SĨ LÊ HÙNG MINH

SÁNG MÃI TÊN ANH LIỆT SĨ LÊ HÙNG MINH 05/11/2017

Lê Hùng Minh là tấm gương sáng của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, anh đã xả thân vì công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Anh xứng đáng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

ĐÈO PA KHA MANG TÊN ĐÈO “CHỊ NHẠ”

ĐÈO PA KHA MANG TÊN ĐÈO “CHỊ NHẠ” 04/11/2017

Để tưởng nhớ người nữ trung đội trưởng can trường, Ban Chỉ huy Binh trạm đã quyết định đặt tên đèo Pa Kha là đèo "chị Nhạ"

NGƯỜI BÍ THƯ QUẢ CẢM TRÊN CUNG ĐƯỜNG LỬA ĐÔNG TRƯỜNG SƠN

NGƯỜI BÍ THƯ QUẢ CẢM TRÊN CUNG ĐƯỜNG LỬA ĐÔNG TRƯỜNG SƠN 04/11/2017

Cuộc đời và sự hy sinh anh dũng của Liệt sĩ Hoàng Lộc tiêu biểu cho lực lượng TNXP và phong trào "3 sẵn sàng" của thanh niên Hà Nội trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước.

LIỆT SỸ NGÔ VĂN HẢ ĐỘI TNXP N297 ĐỀ THÁM BĂC GIANG ĐOÀN 559 SỐNG MÃI TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN HÙNG VĨ

LIỆT SỸ NGÔ VĂN HẢ ĐỘI TNXP N297 ĐỀ THÁM BĂC GIANG ĐOÀN 559  SỐNG MÃI TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN HÙNG VĨ 04/11/2017

Ngày 23/2/2010, Chủ tịch nước có quyết định số 212/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho liệt sỹ Ngô Văn Hả nguyên tiểu đội trưởng TNXP N297, tiểu đoàn 193, trung đoàn 473, đoàn 579.

ĐOÀN THỊ LIÊN HẾT LÒNG VÌ ĐỒNG ĐỘI DŨNG CẢM HY SINH

ĐOÀN THỊ LIÊN HẾT LÒNG VÌ ĐỒNG ĐỘI DŨNG CẢM HY SINH 04/11/2017

Bà là biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam trên chiến trường đánh Mỹ, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng của hàng triệu thanh niên trong phong trào “năm xung phong”, “ba sẵn sàng”…