Trang Chủ »

Gương TNXP thời kỳ chống Pháp

Mở đường 111 huyền thoại và sự hy sinh của cả trăm TNXP

Mở đường 111 huyền thoại và sự hy sinh của cả trăm TNXP 06/11/2017

Đầu tháng 8/1954, gần 8.000 TNXP thuộc Đội TNXP 34 và 40 nhận lệnh tiếp tục ở lại Tây Bắc nhận nhiệm vụ mới.