Trang Chủ »

Những mốc son lịch sử TNXP Việt Nam

Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước miền Bắc

Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước miền Bắc 08/11/2017

Năm 1964, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược, tiến hành “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, leo thang đánh phá miền Bắc, cả nước sục sôi tinh thần kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ở miền Nam, Mỹ tăng cường hàng chục vạn quân, tại chiến trường miền Đông Nam Bộ diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch...

TNXP Xây dựng kinh tế trong thời kỳ đổi mới

TNXP Xây dựng kinh tế trong thời kỳ đổi mới 08/11/2017

Sau năm 1975, để đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chính phủ đã ban hành những văn bản quan trọng về tổ chức và chính sách đối với TNXP tham gia xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc...