Thực hiện chủ trương tiếp quản thủ đô Hà Nội của Trung ương Đảng và Chính phủ, theo chỉ đạo của Ban Văn xã Trung ương (do đồng chí Tố Hữu làm trưởng Ban), ngày 28/ 8/1954 Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam, thành lập Đội Thanh niên xung phong (TNXP) tiếp quản Thủ đô Hà Nội tại Đình làng Sòng xã An Khánh huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đội gồm hơn 300 đội viên thanh niên xung phong là học sinh cuối cấp III, chủ yếu là con, em cán bộ kháng chiến. Lãnh đạo Đội TNXP tiếp quản Thủ Đô Hà Nội gồm: Đội trưởng là đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên BCH TW Đoàn; Đội phó là các đồng chí: Lê Quảng và đồng chí Vũ Thọ, cán bộ TW Đoàn.

Sau khi Đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp quản Thủ Đô, hầu hết cán bộ đội viên được Đảng, Nhà nước cử đi học tập đào tạo để trở thành cán bộ chuyên môn, quản lý ở các lĩnh vực Bộ, Ngành của Nhà nước. Rất nhiều đội viên là cán bộ quản lý trung cao cấp của Đảng, trong số đó có đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

BCH LL TNXP TW