Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật do T.Ư Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức. Giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật tiếp tục được triển khai rộng rãi trong cả nước, từ cuối tháng 5/2017. Sau hơn 4 tháng phát động, BTC nhận được 58 hồ sơ gửi về từ 21 đơn vị.
 
Hội đồng bình chọn đã chọn ra 9 tài năng trẻ có thành tích xuất để trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017, trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (2 người); Công nghệ môi trường (2 người); Công nghệ y - dược (2 người); Công nghệ vật liệu mới (1 người); Công nghệ sinh học (2 người).
 
PGS.TS. Trần Xuân Bách, ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XI nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017
 
Trong 9 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017 có 8 tiến sĩ và 1 sinh viên xuất sắc về CNTT thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt trong 9 tài năng trẻ nhận giải thưởng, có một Ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là PGS.TS Trần Xuân Bách.
 
PGS. Trần Xuân Bách hiện là giảng viên cao cấp, Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Anh Bách cũng từng là PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2016. Anh là người đầu tiên công bố quốc tế các đánh giá mang tính khoa học về tác động của việc lạm dụng sử dụng internet và mạng xã hội với sức khỏe thể chất, tâm thần và hành vi nguy cơ của thanh thiếu niên Việt Nam. Công trình nghiên cứu khoa học: 30 bài báo khoa học (17 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SSCI, 33 bài báo khoa học (1 bài là tác giả, 6 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCI, 25 bài báo khoa học (1 bài là tác giả, 14 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí SCIE, 4 bài báo khoa học (01 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí ISI... .
 
Năm 2017, PGS. TS Trần Xuân Bách nhận Giải thưởng Khởi đầu Sự nghiệp của Đại học Alberta, Canada. Trường Đại học Alberta xét duyệt và trao 1 giải thưởng cho Tiến sỹ xuất sắc nhất trong số hơn 1000 học viên nhằm ghi nhận cho những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển chính sách và ảnh hưởng xã hội và học thuật.
 
Lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27/12. Trong khuôn khổ lễ trao giải, sáng ngày 27/12, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gặp gỡ, tuyên dương các tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Phần thưởng Nữ Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017 tại Nhà Quốc hội.
 
Từ năm 2003 đến năm 2010, Giải thưởng triển khai duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Năm 2011, Giải thưởng được mở rộng xét trao cho 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường. Để đáp ứng thực tiễn yêu cầu phát triển khoa học công nghệ của đất nước, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, từ năm 2016 tên gọi của Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu vàng được đổi thành Giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng và mở rộng thêm lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới. 
 
9 tài năng trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2017:
 
1. Tiến sĩ Hà Minh Hoàng, Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Phạm Văn Hạnh, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Dương, Nghiên cứu viên Phòng Tuyến trùng học, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy, Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.
5. PGS. TS. Trần Xuân Bách, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Tiến sĩ Hoàng Văn Tổng, Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Sinh Y dược học, Giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y.
7. Tiến sĩ Võ Thanh Sang, Trưởng phòng Công nghệ Sinh học Dược, Viện Kỹ thuật Công nghệ Cao, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
8. Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc, Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
9. Tiến sĩ Phạm Thị Năm, Nghiên cứu viên chính Phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo Tiền Phong