Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hiến máu cứu người khắc phục tình trạng thiếu máu trong thời gian phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 9/4, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có công văn gửi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện.
 
Theo đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, Đoàn viên, Hội viên tích cực tham gia truyền thông, đặc biệt là truyền thông qua mạng xã hội, báo chí và truyền hình về ý nghĩa cao đẹp của hiến máu; kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hiến máu cứu người khắc phục tình trạng thiếu máu trong thời gian phòng chống dịch, bệnh Covid-19.
 
Các cơ sở Đoàn, Hội gắn hoạt động hiến máu tình nguyện là một nội dung quan trọng hưởng ứng các chương trình, chiến dịch của Đoàn, Hội theo điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, phối hợp với ngành Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu, các trung tâm truyền máu và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các địa phương tổ chức tối thiểu 01 ngày hiến máu tại địa bàn, đơn vị; tổ chức tuyên dương cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong giai đoạn này.
 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu, hoạt động hiến máu thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ở các địa phương, đơn vị; đảm bảo an toàn, phân bổ thời gian, chia giờ hợp lý cho người hiến máu, tránh tập trung đông người. Địa điểm hiến máu đảm bảo thông thoáng, có chỗ rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở mọi người tham gia đeo khẩu trang và các biện pháp phòng hộ khác.

doanthanhnien.vn