Nhiệm kỳ 2012-2017, phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục có bước phát triển mới.

Qua đó, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Ảnh: Xuân Tùng

Trong xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, nổi bật trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị

và các phong trào trong từng đối tượng thanh niên

Các cấp bộ đoàn đã đảm nhận, thực hiện trên 455.000 công trình, phần việc thanh niên,

hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao

Tại khu vực nông thôn, các cấp bộ đoàn tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, ứng dụng chuyển giao

tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường

Đoàn viên thanh niên cả nước đóng góp hàng triệu ngày công tham gia xây dựng,

sửa chữa hơn 31.500km đường giao thông nông thôn, 61.999km kênh mương nội đồng

2.820 nhà văn hoá, 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi được xây dựng, sửa chữa

Khu vực thành thị, các cấp bộ đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,

giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và nếp sống văn hoá trong thanh thiếu nhi;

xây dựng 393 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh "sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn"

 

Xuân Tùng - Theo Tiền Phong