Trang Chủ »

UBND tỉnh

Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hà Giang 05/09/2018

V/v xác nhận phiên hiệu đối với lực lượng TN tham gia xây dựng Công trường làm đường Hà Giang - Bắc Mê (giai đoạn 1973 - 1976)

Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hà Giang 05/09/2018

V/v công nhận lực lượng TN tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới phía Bắc (giai đoạn 1978 - 1982), được áp dụng phiên hiệu Đoàn TNXP xây dựng và bảo vệ biên giới phía Bắc - 147

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 28/08/2018

V/v xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ của tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Bến Tre 15/08/2018

V/v xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cơ sở ở miền Nam giai đoạn 1965 - 1975 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định số 8374/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND TP. Hà Nội

Quyết định số 8374/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND TP. Hà Nội 15/08/2018

V/v xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP Hà Nội làm nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế và củng cố các công trình quốc phòng tại tỉnh Sơn La giai đoạn 1978 - 1984